Over Ons

Het jaar 2013 is het eerste jaar voor de stichting “Samenwerkende Sociaal Culturele Centra ’s-Hertogenbosch”, de stichting waarin de centra De Helftheuvel, De Schans en D’n As voortaan samenwerken. De drie centra hebben elk een lange historie in het beheer van hun accommodaties en het faciliteren van activiteiten.

 

Enkele ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de gevoelde noodzaak tot samenwerking:

 

  1. teruggang in bezettingsgraad van accommodaties, vermindering van omzet;
  2. bezuinigingsplannen van de gemeente;
  3. zorgen over de continuïteit in de bezetting van bestuursfuncties.

 

Met de fusie wordt beoogd enerzijds deze knelpunten beter het hoofd te bieden en anderzijds een nieuwe impuls te geven aan het benutten van kansen die zich aandienen.